Vi lyser upp

din vardag!

 

Kontakt

martin@ledsmi.se

soren@ledsmi.se

 

Övrigt

 

 

 

 

 

 

   Köpvillkor

 

Betalning

De betalalternativ som finns tillgängliga är; kontant betalning vid avhämtning av vara, leverans mot postförskott eller förskottsbetalning till bankgiro 778-2436.

Betalning mot Postförskott

En postförskottsavgift på 60 kr tillkommer. Outlösta försändelser debiteras med 500 kr för att täcka frakt, returfrakt, postförskottsavgift samt administrativa kostnader.

Orderinformation

LEDsmi.se accepterar orderläggning i första hand via epost. Produkter säljs i första hand via postleverans, för kunder som önskar kan man hämta varor direkt ifrån oss i Ulricehamns centralort efter överenskommelse. Personer under 18 år skall ha målsmans tillstånd innan köp. Falskbeställningar och dylikt polisanmäls.

Priser

Priserna vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället, oavsett om priserna i prislistan sjunkit eller stigit under leveranstiden. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms (25%). Vi reserverar oss dock för eventuella felaktigheter i prislistan.

Support

LEDsmi.se  erbjuder fri produktsupport via e-post. Manualer är på engelska om inte annat anges.

Sekretess

LEDsmi.se skyddar era personliga uppgifter och använder den information ni lämnat till oss enbart för att genomföra våra leveranser till er. LEDsmi.se delar inga personuppgifter kunden lämnar ifrån sig till tredje part. Detta innefattar personuppgifter såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer, varor eller tjänster ni köpt såväl som uppgifter om ert besök på vår site, detta innefattar bla. ip-adress, webbläsarversion, operativsystem, webadress som dirigerade er till vår site, datum och tidpunkt etc. LEDsmi.se medverkar ej till att skicka så kallad SPAM. Som kund till oss kan ni få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation ni initierat. E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer ej.


Reklamation

Privatperson har att reklamera fel inom skälig tid efter att felet upptäcktes. Transportskada skall reklameras inom skälig tid från det felet upptäckts. Observera att om åverkan gjorts på produkten i fråga eller på tillbehör så förverkas rätten till reklamation och garanti. Detta kan vara om man slipat, borrat eller på annat sätt förändrat/modifierat produkten. Vid åberopande av garanti-reparation/garantiutbyte av produkt fungerar kvitto eller faktura som garantibevis. Vid reklamation i övrigt hänvisas till konsument- köplagens och distansavtalslagens bestämmelser. Vid reklamation skall kund kontakta LEDsmi.se, varvid ett returnummer skall erhållas. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till LEDsmi.se vara betald samt kopia på kvitto eller faktura medfölja, jämte en kort redogörelse av felet. Returer skall återsändas i originalförpackning och vara väl förpackade i ett av posten godkänt emballage. Reklamationen är godkänd först när LEDsmi.se mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. Kostnader för returfrakt betalas av kund. LEDsmi.se förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250kr om varan ej skulle visa sig vara felaktig. Transportskada skall på ankomstdagen anmälas till Posten Logistik på telefon 0771-333310 samt till LEDsmi.se.

Ångerrätt

För vara vars originalförpackning ej skadats accepterar LEDsmi.se ångerrätt under 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. För vara där förpackning skadats, förstörts, eller ej går att återställa till nyskick, eller om varan använts/brukats gäller ej ångerrätt. Ångerrätten gäller ej för varor specialtillverkade för kunds räkning. För att ångerrätt skall kunna tillämpas måste produkten vara i väsentligen oförändrat skick, vilket även innefattar; originalkartong, väskor, manualer, mm. En produkt får ej användas utomhus i skog och mark om ångerrätt skall kunna åberopas, produkten får endast försiktigt provas inomhus och skall sedan packas ner och återsändas i nyskick. Ångerrätt tillämpas i enlighet med distansavtalslagen och konsumentköplagen. Vid ångerrätt skall kund kontakta LEDsmi.se varvid ett returnummer skall erhållas. Vid återsändandet av varan skall en kopia på kvitto eller faktura medfölja. Produkten skall vara väl förpackad i ett av posten godkänt emballage, företrädesvis det den levererades i. Kostnader för returfrakt betalas av kund. Produkten återsändes till av LEDsmi.se angiven adress. Återbetalning sker när LEDsmi.se mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Garanti

Alla LEDsmi.se produkter omfattas av 12månaders garanti förutom batteripacken som har 3månaders garanti. LEDsmi.se lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. Garantitiden förlängs inte till följd av att LEDsmi.se avhjälper fel i, eller företar omleverans av en produkt, utan gäller alltid från köpedatum. Kvitto eller faktura fungerar som garantibevis och skall sparas.

Leveransförsening

Kund har rätt att häva köpet om han/hon inte godkänner en ny föreslagen leveranstid vid eventuell försening. Vi informerar alltid kund då order läggs rörande eventuell leveransförsening, eller i de få fall där vara försenas väsentligt (efter det att manuell orderbekräftelse gått ut) så meddelas detta via e-post.

Outlöst Postförskott

För outlösta postförskottsförsändelser debiteras 500:- för att täcka frakt, returfrakt, emballage, postförskottsavgift samt administrativa kostnader. Avgiften faktureras i efterskott. Sker inte betalning inom utsatt tid vidarebefordras kraven till inkasso.

Outlöst Postförskott

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses som påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Övrigt

Allt innehåll på www.LEDsmi.se är copyrightskyddat © 2010 och tillhör LEDsmi.se. Materialet får ej kopieras, överlåtas eller på annat sätt olovligen spridas. Vid tvist har LEDsmi.se som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Alla bilder är illustrationer och behöver inte nödvändigtvis återspegla varans utseénde eller funktion. LEDsmi.se reserverar sig för eventuella felaktigheter i innehåll och prislista.

 

 

 

 

.

Copyright ® 2010 LEDsmi.se